Zapraszamy do udziału w ewaluacji naszej szkoły

Szanowni Państwo, w najbliższym czasie w Technikum im. prof. Władysława Szafera wchodzącym w skład naszego Zespołu pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.
Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).
Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami.
Zapraszamy Państwa na spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji w dniu 13 marca o godz. 16.00 do kawiarni Klasyczna w budynku naszej szkoły.
Zapraszamy również Państwa do wypełnienia ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w formie on-line pod adresem: www.seo2.npseo.pl/online/34638 lub papierowej. Kod dostępu do formularza on-line lub wydrukowaną wersję papierową można otrzymać w sekretariacie szkoły osobiście lub za pośrednictwem Państwa dzieci. Można wypełnić ankietę w domu i przekazać następnego dnia wizytatorom w szkole.
Ankieta będzie dostępna od 6 marca, godz. 15.00 do 14 marca, godz. 20.00.
Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.
Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Z poważaniem
Elżbieta Trojnarska
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *