Modernizacja Kształcenia Zawodowego – Wycieczki zawodoznawcze

Wycieczka zawodoznawcza do Warszawy – listopad 2013