Witamy na stronie Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek

ZSZIPNasza szkoła – Zespół Szkół Zawodowych i Placówek stawia sobie za zadanie przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego i dojrzałego funkcjonowania w społeczeństwie oraz do świadomego i odważnego wkroczenia w życie zawodowe dzięki wyposażeniu naszych uczniów w umiejętności i wiedzę związane z określonym zawodem oraz na temat otaczającej ich rzeczywistości.

W codziennej pracy podejmujemy liczne działania, które wspierają nasze dążenia i pozwalają nam zbliżać się do osiągnięcia wyznaczonych celów. Staramy się w jak największym stopniu korzystać z położenia szkoły w bogatym kulturowo i przyrodniczo miejscu kraju, poprzez otwartość na współpracę z lokalnymi instytucjami i podejmowanie wspólnych z nimi przedsięwzięć wspierających rozwój naszych uczniów.

Pragniemy aby nasi uczniowie oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu zawodu w jakim się kształcą mieli jak najwięcej możliwości spotkania ciekawych osób, poznania różnorodnych inicjatyw społecznych, poszerzenia swoich zainteresowań i sprawdzenia się w praktycznym działaniu. Te cele przyświecają nam np. podczas organizowania spotkań i prelekcji z zapraszanymi do szkoły gośćmi, organizowania wycieczek, warsztatów zawodoznawczych, organizowania i przygotowywania uczniów do wielu konkursów związanych z zawodami w jakich kształcimy.

Nasza szkoła przykłada dużą wagę do wyników osiąganych przez uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych na egzaminach zawodowych. Z roku na rok staramy się podnosić tę poprzeczkę coraz wyżej. Ważną sprawą jest również zdawalność egzaminu maturalnego przez uczniów Technikum, gdyż sukces na maturze pozwala naszym absolwentom podejmować naukę w szkołach wyższych.

Dążymy do tego aby nauka w naszej szkole była pozytywnym doświadczeniem w życiu młodego człowieka. Jesteśmy otwarci na inicjatywy uczniów i staramy się wspierać uczniów w realizacji ich pomysłów. Pragniemy aby również rodzice naszych uczniów byli partnerami szkoły i współtworzyli szkolną rzeczywistość. Poprzez realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki pragniemy wspierać rodziców w procesie kształtowania w młodych ludziach pożądanych społecznie postaw.

Serdecznie zapraszam do bliższego zapoznania się z naszą szkołą!
Elżbieta Trojnarska
Dyrektor szkoły od roku szkolnego 2011/2012 do 2015/2016