Uczniowie w roku szkolnym 2017/2018

Klasy pierwsze Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. prof. Władysława Szafera

Klasa 1 ig


Technik informatyk/ Technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca klasy:
Anna Tomasiak

Klasa 1 aw


Zasadnicza szkoła zawodowa

Wychowawca klasy:
Michał Morawczyński

Klasy drugie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. prof. Władysława Szafera

Klasa 2 i


Technik informatyk

Wychowawca klasy:
Krystyna Salamon-Poręba

 

Klasa 2 ht


Technik Obsługi turystycznej/Technik hotelarstwa

Wychowawca klasy:
Renata Krzeszowska

Klasa 2 aw


Zasadnicza szkoła zawodowa

Wychowawca klasy:
Kinga Szopińska

 

Klasy trzecie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. prof. Władysława Szafera

Klasa 3 i


Technik informatyk

Wychowawca klasy:
Maciej Kordeczka

Klasa 3 gh


Technik żywienia i usług gastronomicznych/Technik hotelarstwa

Wychowawca klasy:
Elżbieta Trojnarska

Klasa 3 aw


Zasadnicza szkoła zawodowa

Wychowawca klasy:
Dorota Ciesielka

 

Klasy czwarte Technikum  im. prof. Władysława Szafera

Klasa 4it


Technik informatyk/Technik obsługi turystycznej

Wychowawca klasy:
Danuta Śniegoń

Klasa 4 gh


Technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca klasy:
Dorota Nelle-Zborowska