Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja główna

Rejestracja kandydatów  w systemie rekrutacji elektronicznej V-Edukacja Nabór, dostępnego pod adresem https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. Kandydaci do szkół ZSZiP w Krościenku w terminie od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. dokonują rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej w sekretariacie ZSZiP lub samodzielnie. Kandydaci mogą również dokonać rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej w macierzystym gimnazjum, jeżeli to gimnazjum bierze udział w rekrutacji elektronicznej.
 2. W terminie od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r., godz. 15.00 kandydaci do szkół ZSZiP dostarczają do sekretariatu ZSZiP:
  • wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej V-Edukacja Nabór podczas rejestracji;
  • dokument potwierdzający dane osobowe kandydata – do wglądu
 3. W terminie od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r., godz. 15.00 kandydaci dostarczają do sekretariatu ZSZiP:
  • Potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
  • Potwierdzoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 4. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem sekretariatu ZSZiP.
 5. Do 27 czerwca 2017 r., Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkół ZSZiP i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. 30 czerwca 2017 r., do godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 7. Od 30 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r. sekretariat ZSZiP wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli oświadczenia o wyborze danej szkoły.
 8. Do 5 lipca 2017 r., godz. 15.00 rodzice kandydatów lub pełnoletni kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez dostarczenie do sekretariatu ZSZiP:
  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • w przypadku kandydata zakwalifikowanego do klasy wielozawodowej – umowę z pracodawcą
 9. Do dokumentów, o których mowa w ust. 13, kandydat dołącza jedno aktualne zdjęcie, opisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia).
 10. 7 lipca 2017 r., do godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkół ZSZiP.