Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2014/2015

Przewodnicząca:

Justyna Groń

Zastępca:                     

Lucyna Hryc

Skarbnik:                 

Natalia Firek

Sekretarz:                 

Rafał Ziemianek

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

s. Małgorzata Dyrek

Dodatkowe funkcje:

Lucyna Hryc – fotografuje szkolne uroczystości

Justyna Groń – filmuje szkolne uroczystości

 

Minęły trzy miesiące…
Za nami trzy miesiące działalności Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym. W tym czasie przeprowadziliśmy już kilka akcji. Jedną z pierwszych były wybory nowego opiekuna SU, które przeprowadzono 29 września 2014 r. W wyniku głosowania uczniów została nim s.Małgorzata Dyrek.
Kolejną akcją było przygotowanie i przeprowadzenie wyborów nowego składu SU. W dniu 10 października br. w naszej szkole odbyło się głosowanie, które poprzedziła tygodniowa kampania wyborcza. Kandydaci mieli możliwość zaprezentowania swoich programów wyborczych na plakatach, w szkolnym radiowęźle lub podczas spotkań z uczniami na godzinach wychowawczych. Najwięcej głosów uzyskali: Justyna Groń – kl.3i (przewodnicząca SU), Lucyna Hryc – kl.2ht, Rafał Ziemianek – kl.2i i Natalia Firek – kl.2g, którzy zostali członkami nowego SU w roku szkolnym 2014-2015. W porozumieniu z Panią Dyrektor i opiekunem SU został opracowany Regulamin SU oraz Plan Pracy na bieżący rok.
Następnym przedsięwzięciem była akcja „Pomóżmy sobie nawzajem”, której celem było wsparcie naszych kolegów i koleżanek w zakupie podręczników. Akcja była przeprowadzona w dniach 6-17. października wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a za zebrane pieniądze kupiono łącznie 5 podręczników.
Członkowie SU reaktywowali także działanie „Szczęśliwego numerku”, który w tym roku losuje LIBRUS (dziennik elektroniczny), a codziennie jest umieszczany na tablicy w pokoju nauczycielskim i na holu, przy wejściu do szkoły.
27 listopada odbyła się andrzejkowa dyskoteka szkolna, która zgromadziła wielu uczniów. Bilety wstępu zasiliły fundusze SU, a członkowie Samorządu zaproponowali także uczestnikom ciasto i napoje jako formę wspierania SU. W czasie zabawy były również tradycyjne wróżby andrzejkowe oraz wybory „króla i królowej balu”, którymi zostali: Jakub Janczy (4i) – wybrany jednogłośnie i Maria Wach (2g) – po wielu próbach i poszukiwaniach królowej. Wieczór ten przyniósł wiele radości, niespodzianek i nowych wrażeń, które z pewnością zapadną w pamięci uczestników i zachęcą do udziału w następnych.

Galeria

Justyna Groń – przewodnicząca SU
s.Małgorzata Dyrek – opiekun SU