Rekrutacja

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek na rok szkolny 2015/2016

Technikum

 

Zawód

Czas trwania nauki

Kwalifikacje

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji/kryteria przyjęcia

Technik hotelarstwa 4 lata  T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcjiT.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  język angielskigeografia -język polski, język obcy, matematyka, geografia-zyskanie min. 70 pkt

-posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

Technik obsługi turystycznej  T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychT.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych  język angielskigeografia -język polski, język obcy, matematyka, geografia-zyskanie min. 70 pkt

-posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

Technik żywienia i usług gastronomicznych  T.6. Sporządzanie potraw i napojówT.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  język angielskibiologia -język polski, język obcy, biologia, geografia-uzyskanie min. 70 pkt-posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
Kelner  T.9. Wykonywanie usług kelnerskichT.10. Organizacja usług gastronomicznych  język angielskibiologia -język polski, język obcy, biologia, geografia-uzyskanie min. 70 pkt

-posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

Technik informatyk  E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychE.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami informatykamatematyka -język polski, język obcy, matematyka, informatyka-uzyskanie min. 70 pkt

-posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Zawód

Czas trwania nauki

Kwalifikacje

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym/kryteria przyjęcia

Kucharz  3 lata T.6. Sporządzanie potraw i napojów -język polski, geografia, biologia, chemia-bez limitu punktów-posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
Cukiernik  T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych -język polski, geografia, biologia, chemia-bez limitu punktów-posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
Klasa wielozawodowa  – w zależności od wybranego zawodu -język polski, geografia, biologia, chemia-bez limitu punktów-posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

-posiadanie umowy z pracodawcą

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych  (zaoczna)

 

Zawód

Czas trwania nauki

Kwalifikacje

Kryteria przyjęcia

Technik usług kosmetycznych 4 semestry A.61. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp  Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej i posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
Technik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychE.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami