Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego „Drzewa”.

§1. Postanowienia ogólne

Zadaniem autorów jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice przedstawiającej drzewo. Interpretacja tematu może być dowolna. Do wykonania pracy można użyć naturalnych elementów takich jak zasuszone liście, owoce itp.

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2. Celem konkursu jest ukazywanie bogactwa przyrodniczego Pienin oraz najbliższych okolic oraz propagowanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania przyrodą i jej ochroną.
3. Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej szkoły.

§2. Ustalenia szczegółowe

1. Do konkursu autor może dostarczyć maksymalnie trzy prace.
2. Prace należy dostarczyć w terminie do 07.11.2014 r.
3. Każda praca powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko autora, klasę oraz ewentualnie tytuł pracy.
4. Kryteria oceny:
• zgodność z tematem konkursu
• wrażenia artystyczne
• estetyka pracy
5. Prace przekazane do konkursu nie będą zwracane autorom.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.2014 r.
7. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dorota Nelle-Zborowska.

red. Dorota Nelle-Zborowska

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *