Projekt uczniowski budżetu obywatelskiego w ZSZiP

title

I. Cele projektu:

 • rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich w szkole poprzez podejmowanie przez wszystkich uczniów inicjatyw związanych z samorządnością obywatelską,
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną,
 • atrakcyjny sposób na zwiększenie zaangażowania społecznego młodzieży,
 • rozwijanie kreatywności i sprawności organizacyjnej.

 

II. Pojęcie budżetu obywatelskiego:

Budżet obywatelski to proces demokratyczny, w którym mieszkańcy, grupa docelowa (w naszym przypadku uczniowie) decydują o wydatkach publicznych – przeznaczeniu, zagospodarowaniu budżetu lub jego części na realizację wybranego zadania, po wcześniejszych konsultacjach i ogólnym głosowaniu. Tym samym taka forma demokracji umożliwia obywatelom dyskusję oraz bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

 

III. Ogólne zasady i etapy postępowania:

1. Uczniowie zgłaszają pomysły – propozycje zadań do budżetu, następnie wraz z dyrektorem analizują je pod kątem możliwości realizacji.

2. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddawane są powszechnemu i bezpośredniemu głosowaniu uczniów.

3. Najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane pomysły przeznacza się do realizacji poprzez wpisanie do budżetu.

 

III. Budżet projektu:

Budżet projektu wynosi 3000 zł. Koszt realizacji zgłaszanego pomysłu nie może przekroczyć tej kwoty.

 

IV. Harmonogram działań:

tabelka

V. Zasady zgłaszania pomysłów:

 • pomysł może być zgłoszony przez indywidualnego ucznia, klasę lub dowolną grupę uczniów,
 • pomysł musi być niesprzeczny z zasadami działania szkoły, jej misją oraz statutem szkoły,
 • pomysł musi być pożyteczny dla społeczności szkolnej, musi służyć np. poprawie warunków uczenia się lub wypoczynku w czasie przerw, poprawie estetyki otoczenia, komfortu pracy itp.,
 • pomysł musi być możliwy do zrealizowania i zakończenia w terminie 3 miesięcy (wrzesień – listopad),
 • pomysły należy składać na „Formularzu zgłoszeniowym”, który można uzyskać w sekretariacie lub pobrać ze strony szkoły.

 

VI. Kryteria oceny pomysłów:

 • pozytywny wpływ na poprawę warunków uczenia się lub wypoczynku w szkole,
 • zgodność pomysłu z założeniami projektu,
 • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dołączenie wizualizacji pomysłu.

 

Formularz zgłoszeniowy w wersji PDF: pobierz tutaj

Formularz zgłoszeniowy w formacie DOCX: pobierz tutaj