Konkurs „Dzikie poznajemy i … jemy”

Wszystkich zainteresowanych gotowaniem i zdrowym odżywianiem zapraszam do udziału w konkursie „Dzikie poznajemy i … jemy”, którego celem jest zachęcenie do wykorzystania w kuchni produktów pochodzących z dziko rosnących drzew i krzewów występujących w zaroślach śródpolnych (np. czarny bez, leszczyna, dzika róża, głóg, jarzębina, wiśnia ptasia, śliwa tarnina, dereń jadalny).

Z nadesłanych najciekawszych autorskich przepisów kulinarnych (preferowane wegetariańskie lub wegańske), uwzględniających co najmniej jeden produkt pochodzący z dziko rosnących jadalnych drzew i  krzewów śródpolnych zostaną wyłonieni laureaci.

Autorem przepisu kulinarnego może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Zwycięzca konkursu weźmie udział w kursie etnobotaniki. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe z dziedziny objętej tematem konkursu. Dodatkowo laureaci otrzymają egzemplarze broszury „Dzikie poznajemy i…jemy” z wydrukowanymi przepisami kulinarnymi laureatów.

Termin nadesłania prac do 30 listopada 2016 roku.

AMBASADOR KONKURSU – Łukasz Łuczaj, znany etnobotanik, autor książek o dzikich roślinach jadalnych, prowadzi program telewizyjny „Dzika kuchnia Łukasza Łuczaja”

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

a/ dane kontaktowe zgłaszającego (nazwa placówki, urzędu, organizacji, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail) oraz autora przepisu kulinarnego.

b/ autorski przepis kulinarny z wykorzystaniem co najmniej jednego produktu pochodzącego z dziko rosnących jadalnych drzew i krzewów śródpolnych np. przepis na dżem, konfiturę, syrop, sałatkę, herbatę ziołową, zupę itp.

c/ nieobowiązkowo zdjęcie potrawy wykonanej według zgłaszanego autorskiego przepisu kulinarnego.

Ochrona własności intelektualnej.

Wraz z przesłaniem zgłoszenia, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swoich zdjęć i tekstu przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji. Niniejszą zgodę należy rozumieć jako udzielenie przez Uczestnika Organizatorowi licencji nieodpłatnej i niewyłącznej na majątkowe prawa autorskie do dzieła, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych.

Prawa do wizerunku i prawa autorskie.

Uczestnik przystępujący do projektu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.swietodrzewa.pl lub www.wsrodpol.swietodrzewa.pl w zakładce KONKURSY.

 

W imieniu Klubu Gaja zapraszam do udziału w Konkursie.

Dorota Nelle-Zborowska

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *